“Rinels” d.o.o. – donacija klima uređaja Dječjem vrtiću “Osmjeh”