Ovim Poslovnikom Dječjeg vrtića OSMJEH uređuje se:

  1. Pripremanje sjednica Upravnog vijeća
  2. Sazivanje sjednica, dostavu poziva i radnih materijala
  3. Vođenje sjednica i postupak odlučivanja
  4. Prava i dužnosti predsjednika Upravnog vijeća
  5. Druga pitanja značajna za rad i odlučivanje na sjednicama Upravnog vijeća