Donacija opreme dječjem vrtiću od Rinels d.o.o., Rijeka