Ana Prstec Marasović

1 lipnja, 2023

Pravilnik o upisu i mjerilima upisa u DV Osmjeh

 Pravilnik  o upisu i mjerilima upisa djece
26 travnja, 2023

Upisi u redovne vrtićke programe – pedagoška godina 2023/24

Dječji vrtić “Osmjeh” provodi upise u redovne vrtićke programe za pedagošku godinu 2023/24. Upisi su namijenjeni djeci od navršene treće godine života do polaska u školu. […]
26 travnja, 2023

Javni poziv za upis u program predškole – pedagoška godina 2023/24

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini pred polazak u školu koja ne pohađaju redovne vrtićke programe. U prilogu se nalazi javni poziv za […]
26 travnja, 2023

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u dječji vrtić
28 ožujka, 2023

Obavijest o rezultatima natječaja – stručni suradnik pedagog (m-ž) i kuhar(m-ž)

Obavijest o rezultatima natječaja pedagog (m-ž) Obavijest o rezultatima natječaja kuhar (m-ž)
7 ožujka, 2023

Natječaj pedagog (m/ž), neodređeno

U prilogu se nalazi tekst natječaja za stručnog suradnika pedagoga (m/ž). Natječaj traje do 15.3.2023. godine. Natječaj pedagog (m/ž)